Om nya Coronaviruset / Covid-19

Bästa uppdragsgivare, medarbetare och anhöriga.

 

WHO har deklarerat Covid-19 som en pandemi. Folkhälsomyndigheten bedömer smittrisken som mycket hög i Sverige och klassificerar sjukdomen som allmänfarlig och samhällsfarlig.

 

Ramp följer noggrant händelseutvecklingen av Covid-19 och våra myndigheters rekommendationer. Utifrån dessa kommer vi fortlöpande att delge er våra ställningstaganden genom nyhetsbrev med e-post. Givetvis är ni alla välkomna med frågor och vi kommer göra allt som står i vår makt att bistå er med information och stöd under en orolig tid.

 

Viktigt att alla tar del av både vår information samt våra myndigheters anvisningar. Lika viktigt är att ni sköter er handhygien noga och ofta och försöker undvika smitta genom att begränsa sociala kontakter.

 

Viktigt för personliga assistenter 

  • Tvätta händerna noga och ofta, (se film nedan)
  • Stanna hemma om du har sjukdomssymptom
  • Håll dig informerad av våra myndigheter, (se länkar nedan)
  • För frågor om Covid-19, ring 113 13
  • Förfrågar om sjukdomssymptom, ring 1177

 

Kort film om handtvätt

Folkhälsomyndigheten 

Krisinformation

Region Stockholm

 

För frågor och funderingar som uppdragsgivare och medarbetare i Ramp kontakta oss på

 

Vxl. 010.410 39 00
E-post: kontakt@ramp.nu
Eller kontakta direkt din uppdragsansvariga, (se kontakt)

Ta hand om er. Och tvätta händerna.