VI TAR DIN ASSISTANS PÅ ALLVAR

Assistansreformen är en 1900-talets monumentala demokratireformer. Den handlar om demokrati och om medborgarskap. Om att få vara med som andra. Med andra. Och så måste också din assistans utformas. Oavsett din ålder eller funktionsförmågor. En assistans bortom omsorg, bortom oproportionerliga kontrollsystem och oanständiga vinster. En assistans som tas på allvar. Därför att demokrati måste tas på allvar. Välkommen till Ramp.